CLH

CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft.

2019. február 20. szerda, Álmos

SZOLGÁLTATÁSAINK


Tartalom:Termék-forgalmazás, termék-képviselet:

Társasaságunk több jó nevű európai és nemzetközi gyártó vállalat termékeit és rendszereit forgalmazza, termékszállítási szerződések keretében, vagy telepítéssel, szállításal együtt. Az egyedi projektekre kért termékszállítási ajánlatokat, szerződéseket a Klíma Mérnöki Irodánk mérnök-üzletkötői és előkészítő mérnökei készítik. A standardizált termékeket (pl.lakás-klímaberendezések) kereskedelmi formában, önállóan és disztribúciós hálózatunkon keresztül forgalmazzuk, ez Kereskedelmi Igazgatóságunk feladata. A CLH Kft. által képviselt gyártókról és a forgalmazott termékekről bővebbet itt találhat.Logisztika, szállítás, gép-telepítés:

Értékesítési és Beszerzési Csoportunk végzi a termékforgalmazáshoz és szolgáltatásokhoz szükséges berendezések, gépek, anyagok beszerzését, az ő feladatuk a beszállítókkal és a szállítmányozókkal való tárgyalások lefolytatása, a szállítások szervezése, irányítása. Társaságunk több saját raktárt üzemeltet, ahová a megrendelt gépek, berendezések, szerelési anyagok, hűtőközegek, stb. beérkeznek. A raktári forgalmat korszerű számítógépes integrált nyilvántartási rendszerrel kezeljük. Saját vállalkozásaink keretében a nagy gépek mozgatását, az építési területre való kijuttatását Szállítási Csoportunk végzi. A termékszállítási  szerződés keretében értékesített berendezéseket a megrendelők a CLH Kft. raktárában vehetik át, vagy - külön szerződés keretében - Szállítási Csoportunk elszállítja azokat a megadott telepítési helyre, igény esetén a munkahelyen az emeléssel (daruzással) járó telepítést, az építőelemes légkezelők összeállítását is szakszerűen elvégzik.Tervezés (elektromos, hűtéstechnológiai, épületgépészeti):

A CLH Kft. értékesítési, vállalkozási ajánlatait, szerződéseit kezelő Klíma Mérnöki Iroda mellett működő Műszaki Tervezési Részleg feladata az, hogy a CLH Kft. saját vállalkozásaihoz szükséges műszaki ajánlati és kiviteli terveket, átadási dokumentációkat elkészítse. A Tervezési Részlegen épületgépész és villamosmérnök kollégák dolgoznak, a Főmérnök szakmai felügyelete alatt. A legnagyobb tervezési kapacitás (3 fő) az elektromos tervezést végzi, részben a CLH Kft. elektromos gyártó műhelye számára, részben az elektromos szerelést végző részlegek számára. A hűtőközeg-csővezetékeinek szakszerű tervezése létfontosságú a split hűtőberendezések biztonságos működéséhez. Ezt a szakágat a megrendelőtől kapott tervdokumentációk általában nem tartalmazzák. Emellett épületgépész tervező mérnökünk résztvesz a komplett légtechnikai és gépészeti rendszerekre adandó ajánlatok és szerzödések műszaki tartalmának kialakításában, a megvalósításhoz szükséges kiviteli és átadási tervek készítésében.        Mérnöki szolgáltatás, szaktanácsadás, műszaki oktatás:

A mérnöki szolgáltatási tevékenységet, az ajánlati tervezéshez hasonlóan a Klíma Mérnöki iroda és a Tervező Részleg mérnökei végzik, amikor egy beruházás előkészítésekor egy-egy különleges műszaki feladatra kell megoldást találni. Külső rendszertervező partnereinkkel, vagy kivitelező vállalatokkal gyakran működünk együtt, szaktanácsadás keretében, hasonló alkalmakkor. A komplex rendszerek megvalósításában szerzett tapasztalainkat rendszeresen megosztjuk a partner tervező és kivitelező válllalatokkal. A CLH Kft. által rendszeresen szervezett műszaki szimpóziumokon nemcsak az általunk forgalmazott termékekről, hanem általánosabb értelmű műszaki elvekről, gyakorlati megoldásokról, számítási eljárásokról, szabványosítási kérdésekről is tájékoztatjuk a résztvevőket.Gyártás (saját elektromos és gépészeti gyártmányok):

A CLH Kft. gyártóműhelyében nagy tapasztalatú, szakképzett villanyszerelők és hűtésszerelők, mérnöki irányítás mellett, a Tervező Részleg - vagy külső megrendelő - által szolgáltatott tervdokumentációk alapján elektromos kapcsolószekrényeket, szabályozó és vezérlő szekrényeket gyártanak, az új Európai Uniós szabványoknak megfelelő kivitelben. Ezek minőség-ellenőrzésére, lepróbálására fokozott gondot fordítunk. Saját fejlesztésű, kompresszoros hűtőagregátokat is építünk, a vállalkozásaink keretében szállított klímatechnikai rendszerekhez illesztve, egyedi kivitelben, a megrendelő igényei szerint. Részleteket lásd a "CLH saját termékei" rovatban.Hűtéstechnológiai szerelés:

Társaságunk saját vállalkozásainak keretében, a split rendszerek halokarbon hűtőközeg csővezetékeinek szerelését (a köznyelvben pontatlanul "freonszerelést") végző csoportok szakképzett és Zöld Kártyával rendelkező hűtésszerelőkből állnak. E csoportok, a Termelési Igazgatóság keretén belül, a létesítmény-felelős mérnökök irányítása alatt, az egész országban végzik ferladataikat. Ezt a fajta szerelést szigorú és ellenőrzött technológia alkalmazásával kell végezni, ennek betartását a CLH Kft. Minőségirányítási Kézikönyvének mellékletébe foglalt Technológiai Utasítások szabályozzák. Társaságunk kizárólag szavatolt minőségű, ellenőrzött forgalmazótól beszerzett, tisztított-savazott ("KS-minőségú") vörösréz csöveket és szerelvényeket használ. A forrasztásokat védőgáz alkalmazásával készítjük. E technológia , szakszerű üzembehelyezési eljárás mellett, biztosítja az általunk szerelt hűtőrendszerek megbízható üzemét és hosszú élettartamát.Légtechnikai, épületgépészeti és elektromos szerelés:

Társaságunk - vállalkozási szerződés keretében - a forgalmazott gépekhez, berendezésekhez és szabályozó rendszerekhez kapcsolódó kisebb épületgépészeti, hűtéstechnológia, légtechnikai és elektromos vezetékrendszerek részleges vagy teljes körű, szakszerű kivitelezésére is vállalkozik, saját készítésű vagy a megrendelőtől kapott külső tervdokumentációk alapján. Termelési Igazgatóságunk e feladatokat részben saját szerelő csoportokkal, részben szak-alvállalkozók bevonásával végzi. Szerelő csoportjaink fel vannak szerelve a szükséges járművekkel, szerszámokkal, kisgépekkel, koomunikációs eszközökkel. Szerelőink és technikusaink szaktudását rendszeres belső képzéseken ellenőrizzük és fejlesztjük. Beszállító és alvállalkozó partnereink szakmai felkészültségét, munkájuk minőségét ISO minőségbiztosítási rendszerünk keretében rendszeres időszakokban ellenőrizzük, értékeljük. A megvalósítás folyamatát
Termelési Igazgatóságunk létesítmény-felelős mérnökei szervezik, irányítják, Társaságunk logisztikai és műszaki részlegeinek aktív közreműködésével.Üzembehelyezés:

Társaságunk Üzembehelyező csoportja a Termelési Igazgatóság szervezetében dolgozik. Tevékenységük igen komplex műszaki feladat, több szakterület összefüggő ismeretét igényli, az itt dolgozó műszakiak képzettsége, felkészültsége ennek megfelelő. E csoport végzi a hűtőberendezések és hűtőrendszerek üzembe helyezés előtti  ellenőrzését, a gépek biztosnágos működéshez szükséges gépészeti és elektromos feltételrendszer meglétét. A gép indítása után mérik a teljesítményeket, áramfelvételeket és egyéb hőtechnikai, áramlási és elektromos értékeket. A mérések és beállítások eredményeit az Üzembehelyezési Jegyzökönyvben dokumentálják, ez az átadás-átvételi dokumentáció elengedhetlen részét képezi. A CLH Kft. által végzett dokumentált üzembe helyezés általában jótállási feltétel. Az Üzembehelyező Csoport munkája szembesíti a megrendelőt és a vállalkozókat az általuk tervezett és megvalósított hidraulikai, légtechnikai és elektromos rendszerek hiányaival, amelyek miatt az adott hűtőberendezést esetleg nem lehet biztonságosan indítani, vagy megbízhatóan üzemeltetni. A CLH Kft. saját vállalkozásban készülő rendszerei esetén az Üzembehelyező Csoport már a tervezés ellenőrzésében is részt vesz.Légtechnikai rendszerek bemérése, beszabályozása:

A CLH Kft. Légtechnikai Bemérő és Beszabályozó Csoportja (az Üzembehelyező Csoporton belül) szellőzés és klímatechnikai rendszerek (ventilátorok és légcsatorna-hálózatok gerinc- és ágvezetékeiben) a gépek üzembe helyezése után végzett műszeres mérésekkel állapítja meg - és állítja be - a légmennyiségek és nyomások tervezett értékét. A mérési eredményeket beszabályozási jegyzőkönyvben dokumentálják, amely az átadás-átvételi dokumentáció melléklete lesz. A Csoport ezt a munkát a CLH Kft. által szerelt légtechnikai rendszereken, vagy - külön szerződés keretében - más szerelő vállalkozó által megvalósított rendszereken is végezheti. Munkájuk legfőbb nehézsége abban áll, hogy a külső tervdokumentációk általában nem tartalmaznak beszabályozási terveket, a megvalósult légcsatorna hálózatokban gyakran nincsenek értékelhető mérésre alkalmas légcsatorna szakaszok, hiányoznak a beállításhoz szükséges szerelvények is, emiatt utólagos átépítéseket kell kezdeményezni vagy a rendszer bizonyos részeit csak "nem mérhető" eredménnyel lehet átadni. További feszültséget okoz, hogy e tevékenység költségével a vállalkozók általában nem számolnak.Vevőszolgálat, szervíz, karbantartás, üzemfelügyelet, hibaelhárítás:

A CLH Kft. Szervíz és Vevőszolgálati Részlege a Társaság önálló szervezeti egysége, melynek feladata a teljes körű szervíz-szolgáltatás (megelőző karbantartás, hibaelhárítás, felújítás, javítás),  a vevők műszaki igényeinek teljes körű kiszolgálása.  E feladatokat saját műszaki személyzettel és vidéki partnerhálózatunkkal együttesen, az egész országban rendszeresen végezzük. A CLH Kft. Vevőszolgálatáról további részleteket itt talál.